UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE, ABY NASZA STRONA DZIAŁAŁA SZYBCIEJ, BYŁA ŁATWIEJSZA W OBSŁUDZE, BARDZIEJ SPERSONALIZOWANA I WYGODNIEJSZA. JEŚLI NADAL BĘDZIESZ PRZEGLĄDAĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, AKCEPTUJESZ KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W NASZEJ POLITYCE PLIKÓW COOKIES.Więcej informacji    |    Rozumiem, wyłącz to powiadomienie.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data Wejścia w życie: 6 października 2014 r.

Spis treści:

I. Wprowadzenie

II. Zbieranie Informacji

III. Używanie i ujawnianie informacji

IV. Bezpieczeństwo

V. Dostęp Użytkownika i jego kontrola

VI. Pozostałe ważne informacje

VII. Kontakt z FOX

I. WPROWADZENIE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby gromadzenia przetwarzania i ujawniania informacji dotyczących lub pochodzących od Użytkowników przez Fox International Channels Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“FOX” lub “My”).

2. Polityka Prywatności określa działania podejmowanie w stosunku do informacji, jakie zbierane są przez usługi takie jak strony internetowe, strony w wersji mobilnej, aplikacje (w tym aplikacje Nat Geo Play oraz Nat Geo Fan)  czy widgety (razem określane jako „Usługi NGC”).

4. Używając Usług NGC zgadzasz się na warunki Polityki Prywatności.

5. Lista podmiotów stowarzyszonych (Podmioty Stowarzyszone) z FOX znajduje się tutaj:http://www.21cf.com/Business_Segments/Business_Units/

6. Zgodnie z naszym Regulaminem (http://www.foxtv.pl/warunki-uzytkowania) Usługi NGC są przeznaczone dla ogółu Użytkowników. Usługi NGC nie są przeznaczone dla dzieci i w sposób świadomy nie gromadzą danych osobowych dzieci poniżej 13 lat.

7. Politykę prywatności stosuje się do wszystkich Użytkowników, niezależnie od tego czy są oni zarejestrowani w Usługach NGC, czy też korzystają z nich bez rejestracji. Polityka Prywatności odnosi się do gromadzenia oraz wykorzystywania przez FOX danych osobowych Użytkownika (tj. danych identyfikujących konkretną osobę, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail), a także innych danych, które nie mają takiego charakteru (np. zainteresowania, dane demograficzne czy korzystanie z usług).

II. ZBIERANIE INFORMACJI

1. FOX oraz jego podwykonawcy zbierają od Użytkowników następujące dane:

a)  Dane rejestracyjne – to informacje, które Użytkownicy podają w celu zarejestrowania się w Usługach NGC (np. w celu stworzenia konta, dodania komentarza, otrzymania newslettera lub wzięcia udziału w konkursie), Dane rejestracyjne mogą zawierać w szczególności: imię, adres email, płeć, kod pocztowy, datę urodzin.

b) Informacje ogólnodostępne i komentarze – to komentarze oraz inne treści umieszczane przez Użytkowników w Usługach NGC, obejmujące także dane informacje o Użytkowniku, takie jak nazwa użytkownika, „polubienia”, status, informacje o profilu Użytkownika, zdjęcie. Informacje ogólnodostępne i komentarze są zawsze publiczne, co oznacza, że każdy może je zobaczyć i mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.

c) Informacje z mediów społecznościowych – jeśli Użytkownik loguje się do Usług NGC za pomocą portalu społecznościowego lub łączy Usługę NGC z takim portalem, zbierane informacje mogą również obejmować nazwę użytkownika w portalu społecznościowym, informacje, na których udostępnianie Usługom NGC przez portal społecznościowy Użytkownik wyraził zgodę, takie jak zdjęcie profilowe, adres email, lista znajomych, jakiekolwiek treści, które Użytkownik udostępnił na portalu społecznościowym; logując się do Usług NGC za pomocą portalu społecznościowego lub łącząc Usługę NGC z takim portalem Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie, oraz wykorzystywanie takich informacji lub treści na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

d) Informacje o aktywności – FOX i jego podwykonawcy mogą zbierać określone informacje o aktywności Użytkownika w Usługach NGC. Dla przykładu, aby umożliwić Użytkownikowi połączenie się z Usługami NGC, serwery FOX otrzymują oraz przechowują informacje o komputerze Użytkownika, innych urządzeniach, z których w tym celu korzysta, a także, potencjalnie o adresie IP, typie przeglądarki, i inne informacje o oprogramowaniu. Od Użytkowników, którzy łączą się z Usługami NGC za pomocą urządzeń przenośnych, FOX może zbierać indywidualne numery tych urządzeń, informacje nt. położenia geograficznego (w tym dokładnej lokalizacji Użytkownika) lub inne podobne informacje.

Cookies i inne technologie śledzące składają się z bitów informacji, które często zawierają pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub anonimowe niepowtarzalne identyfikatory. Strony internetowe FOX, aplikacje i inne usługi wysyłają te informacje do przeglądarki Użytkownika, kiedy ten po raz pierwszy łączy się ze stroną, a następnie przechowują te informacje na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, w taki sposób, że strona internetowa może uzyskać dostęp do tych informacji następnym razem, kiedy Użytkownik się z nią łączy. Technologie te mogą też być używane do zbierania i przechowywania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług NGC, takich jak odwiedzane strony, przeglądane wideo i inne treści, zapytania w wyszukiwarkach, oglądane reklamy.

Podmioty trzecie, które wspierają Usługi NGC poprzez dostarczanie reklam, dostarczanie usług, takich jak możliwość dzielenia się treściami, śledzenie zbiorczych statystyk używania Usług NGC, mogą również używać ww. technologii w celu zbierania takich informacji gdy Użytkownik korzysta z Usług NGC lub osób trzecich. FOX nie sprawuje kontroli nad technologiami używanymi przez podmioty trzecie, a ich używanie odbywa się na zasadach określonych w politykach prywatności tych podmiotów. Więcej informacji na temat sieci reklamowych podmiotów trzecich oraz innych podmiotów używających podobnych technologii można znaleźć tutaj: www.aboutads.info/consumers, a na temat tego, jak zrezygnować z reklam świadczonych przez te podmioty, tutaj: www.aboutads.info/choices.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, jednak Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby informowała ona o każdorazowej próbie zapisania plików lub aktualizacji plików cookie na komputerze albo całkowicie zablokować zapisywanie plików cookies na komputerze. Użytkownik może zarządzać technologiami Flash za pomocą narzędzi dostępnych na stronie Adobe’shttp://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/faq.html. Należy pamiętać, że blokując całkowicie pliki cookies Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji, treści lub ustawień osobistych Usług NGC.

Sygnały Do Not Track (Nie śledź). W chwili obecnej nie reagujemy na sygnały Do Not Track z przeglądarek, gdyż czekamy na wynik pracy interesariuszy i innych zainteresowanych, aby móc opracować standardy interpretacji takich sygnałów.

III. UŻYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

1. Informacje zbierane przez FOX są używane w celu dostarczania Użytkownikom Usług NGC, w tym do:

a) prowadzenia statystyk i ulepszania Usług NGC i ich funkcji;

b) polepszania komfortu korzystania z Usług NGC poprzez dostarczanie Użytkownikom treści, w tym także reklam i innych komunikatów marketingowych, bardziej dopasowanych do ich potrzeb dostępnych w Usługach NGC zarówno offline jak i online;

c) umożliwiania Użytkownikom komentowania treści, uczestniczenia w grach online, konkursach;

d) dostarczania Użytkownikom pomocy i odpowiadania na ich zapytania;

W celu dostarczenia Użytkownikowi treści i reklam bardziej dla niego ciekawych i odpowiednich możemy wykorzystywać informacje od i na temat Użytkownika w celu wyciągania wniosków i przewidywania potencjalnych obszarów zainteresowań Użytkownika.

e) jeśli zebrane informacje nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, FOX może używać tych informacji także do innych celów i dzielić się nimi z innymi podmiotami.

2. Ponadto, informacje zbierane od Użytkowników używane są w następujących celach:

a) udostępnienia usługodawcom, którzy wspomagają FOX w dostarczaniu i zarządzaniu określonymi Usługami NGC. FOX może udostępnić informacje zebrane od i na temat Użytkownika podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz FOX, takich jak zleceniobiorcy, analitycy i inne podmioty zajmujące się pomiarami, agenci lub sponsorzy, którzy pomagają nam analizować i rozumieć korzystanie przez Użytkownika z Usług NGC, jak też dostarczają lub zarządzają Usługami NGC.

b) Umożliwiania udostępniania treści z serwisów społecznościowych. Kiedy Użytkownik łączy się z Usługami NGC za pomocą serwisów społecznościowych, FOX może udostępniać informacje o Użytkowniku takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, „polubienia”, komentarze innym Użytkownikom Usług NGC oraz znajomym Użytkownika z serwisu społecznościowego. Te same informacje mogą być udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego. Łącząc się z Usługami NGC poprzez portale społecznościowe Użytkownik wyraża zgodę na dzielenie się przez FOX zebranymi informacjami o Użytkowniku z dostawcą serwisu społecznościowego, innymi użytkownikami i znajomymi Użytkownika, oraz rozumie, że dostawca serwisu społecznościowego będzie korzystał z udostępnionych informacji zgodnie z własną polityką prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się, aby informacje o nim były udostępniane w ten sposób, Użytkownik nie powinien łączyć się z Usługami NGC za pomocą portali społecznościowych ani dzielić się publicznie informacjami w Usługach NGC.

c) Dostarczania usług pod wspólną marką. FOX może proponować usługi takie jak konkursy, loterie i inne promocje organizowane razem z podmiotami trzecimi („Usługi Wspólne”). Usługi Wspólne mogą znajdować się w Usługach NGC lub w usługach podmiotów trzecich. W ramach takiej współpracy FOX może przekazywać informacje otrzymane od Użytkownika w związku z Usługą Wspólną podmiotowi trzeciemu. Korzystanie przez podmiot trzeci z przekazanych informacji odbywać się będzie zgodnie z polityką prywatności tego podmiotu.

d) Dostarczania reklam. FOX i jego usługodawcy mogą wykorzystywać informacje o Użytkownikach w celu dostarczania spersonalizowanych reklam podczas używania przez Użytkownika Usług NGC. Sieci reklamowe i reklamodawcy mogą używać plików cookies i innych podobnych technologii w celu śledzenia i zbierania informacji zagregowanych, demograficznych, wnioskowania o zainteresowaniach, informacji o aktywności w celu lepszej personalizacji dostarczanych reklam. Więcej informacji na temat sieci reklamowych podmiotów trzecich oraz innych podmiotów używających podobnych technologii można znaleźć tutaj: www.aboutads.info/consumers, a na temat tego, jak zrezygnować z reklam świadczonych przez te podmioty, tutaj: www.aboutads.info/choices.           

e) kontaktu z Użytkownikiem. FOX może okresowo wysyłać powiadomienia o zmianach w Usługach NGC lub polityce prywatności.

f) Udostępnienia podmiotom stowarzyszonym z FOX. FOX może dzielić się z Podmiotami Stowarzyszonymi informacjami o Użytkownikach w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Link do strony z listą Podmiotów Stowarzyszonych znajduje się w pkt. 1 ust. 5. Użytkownicy, którzy korzystają z usług Podmiotów Stowarzyszonych powinni stosować się do ich własnych polityk prywatności, które mogą różnić się od niniejszej polityki prywatności, FOX pozostaje administratorem danych osobowych udostępnionych Podmiotom Stowarzyszonym.

g) Ochrony praw FOX i osób trzecich. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których Fox wykorzysta lub udostępni informacje o Użytkowniku w dobrej wierze będąc przekonana, że takie wykorzystanie lub udostępnienie jest niezbędne w celu: (i) ochrony, egzekwowania praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności FOX, Podmiotów Stowarzyszonych lub ich pracowników, agentów i kontrahentów, (ii) ochrony bezpieczeństwa, prywatności Użytkowników Usług NGC lub osób trzecich; (iii) ochrony przeciwko oszustwami lub zarządzania ryzykiem; (iv) przestrzegania prawa lub dla prawidłowego przebiegu postępowania sądowego; (v) realizacji żądań kompetentnych organów państwowych lub samorządowych.

h) Przeprowadzenia fuzji lub sprzedaży aktywów trwałych. Jeśli FOX sprzeda całość lub część prowadzonej działalności lub przeniesie na podmiot trzeci część swoich aktywów lub w inny sposób uczestniczy w fuzji lub przejęciu (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem), FOX może przekazać informacje o Użytkownikach podmiotom uczestniczącym w fuzji lub przejęciu.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

FOX zastosuje uzasadnione w danych okolicznościach środki techniczne, administracyjne, osobowe i fizyczne w celu zabezpieczenia informacji będących w jej posiadaniu przeciwko utracie, kradzieży, nieuprawionemu użyciu lub modyfikacji.

V. DOSTĘP UŻYTKOWNIKA I KONTROLA

1. Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp, poprawić, zmienić, zaktualizować, usunąć lub ograniczyć korzystanie przez FOX z jego danych, które wcześniej udostępnił, może skontaktować się z FOX wysyłając swoją prośbę w języku polskim na adres email legalsupportcee@fox.com wskazując jakie dane mają być usunięte lub zmienione. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana z adresu email, jaki widnieje w bazie FOX, należy dodatkowo podać swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. FOX usunie lub zmieni dane jak najszybciej będzie to możliwe.

2. Twoje dane mogą być używane w celach marketingowych w następujących sposób:

a. Otrzymywanie wiadomości elektronicznych od FOX.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby FOX wykorzystywał jego dane w sposób wskazany w pkt. 2 powinien wysłać wiadomość email na adres legalsupportcee@fox.com. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana z adresu email, jaki widnieje w bazie FOX, należy dodatkowo podać swoje imię, nazwisko oraz adres.

VI. POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE

1. Aktualizacje Polityki Prywatności

FOX może zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. W sekcja „obowiązuje od” na początku tego dokumentu wskazana jest data, kiedy Polityka Prywatności była ostatnio zmieniana.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia, w którym zmieniona wersja zostanie zamieszczona w Usługach FOX.

2. Miejsce przechowywania danych

Zbierane dane są przechowywane na serwerach znajdujących się we Francji, a administrowane w Stanach Zjednoczonych. Administratorem danych jest FOX.

3. Powiązane Usługi

Usługi NGC mogą być powiązane ze stronami zarządzanymi przez podmioty niepowiązane z FOX lub zawierać reklamy, treści, gry, newslettery, konkursy lub aplikacje opracowane i zarządzane przez podmioty niestowarzyszone z FOX. FOX nie odpowiada za polityki prywatności podmiotów niestowarzyszonych. Opuszczając Usługi NGC w celu przejścia do innych treści itp. lub klikając w reklamę Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności dostawcy takich treści.

Ponadto FOX nie ponosi odpowiedzialności za praktykę z zakresu prywatności lub ochrony danych stosowaną przez inne podmioty, takie jak Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft lub innych twórców lub dostawców aplikacji, dostawców platform dla mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym w związku z wszelkimi informacjami, które Użytkownik ujawni innym organizacjom za pośrednictwem Usług NGC lub w związku z nimi.

4. Zbieranie danych związanych z płatnościami przez Operatorów Płatności

W niektórych sytuacjach może się okazać konieczne skorzystanie przez Użytkownika z serwisu płatności („Operatorzy Płatności”) w celu zapłacenia za usługi lub produkty zakupione w Serwisach FOX. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zakupić produkt lub usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, zostanie on przekierowany na stronę Operatora Płatności. Do wszystkich Informacji, jakie Użytkownik przekaże Operatorowi Płatności będzie stosować się Polityka Prywatności Operatora Płatności. FOX nie ma kontroli nad ani nie odpowiada za wykorzystanie informacji zebranych przez Operatora Płatności.

5. Przechowywanie danych

Dane Użytkowników będą przechowywane przez FOX przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższe ich przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez prawo.

Należy pamiętać, że nawet po usunięciu konta, kopie niektórych informacji o Użytkowniku mogą być widoczne w określonych okolicznościach, np. jeśli Użytkownik podzielił się informacjami o sobie w portalach społecznościowych lub w innych usługach. Z uwagi na sposób działania pamięci podręcznej, mimo usunięcia przez Użytkownika konta, może zdarzyć się, że nie stanie się ono od razu niedostępne dla innych. Ponadto, przez pewien od usunięcia informacji, mogą być one przechowywane na serwerach FOX jako kopia zapasowa w celach wykrycia oszustw lub jeśli jest to wymagane przez prawo lub wewnętrzne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w FOX. Ze względów technicznych, finansowych ze względu na zawarte umowy lub obowiązujące prawo nie zawsze jest możliwe całkowite usunięcie danych Użytkownika

6. Informacje wrażliwe

Prosimy nie wysyłać do FOX, ani w inny sposób nie ujawniać w Usługach NGC żadnych wrażliwych danych osobowych (takich jak, np. pochodzenie etniczne lub rasowe, opinie polityczne, przekonania religijne, dane nt. zdrowia, przeszłość kryminalna, przynależność związkowa).

VII. KONTAKT Z FOX

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy kierować na adres: legalsupportcee@fox.com